درباره ما

مجموعه شهر اسلایم از با بیش از چندین سال  سابقه در تولید اسلایم در کشور